Dolní Kalná

 

Vzhledem k situaci v počasí, věku zúčastněných dětí a počtu dospělých (které děti výrazně počtem převyšovaly) byla „dětská voda“ více hravou akcí, než přímo výukou v lodích.

Vody jsme měli opravdu dost, protože první tři dny, z celkových pěti, nám celé propršely. Následně se ale počasí výrazně zlepšilo a mohli jsme děti konečně naházet do nejbližší vody, což bylo sice jen koupaliště, ale vodní hry se tam hrát mohly a lovit topící se osoby bylo povoleno.

Pro pořádek uvádím že jsme za deště stihli projet parní mašinkou kus naší vlasti, naučili jsme se v Jičínském muzeu hledat tajnou komnatu a na Starých Hradech jsme se seznámili s hradními strašidly. Celá akce měla základnu v Dolní Kalné, kde je čistý malý kempík přímo u koupaliště a pro mrňata je to ideální plácek. Všude okolo jsou lesy a stezka odvahy byla krásná i díky velkému počtu světlušek, které se tam všude vyskytovaly.

Doufáme, že příští rok bude počasí povolnější a konečně nám povolí nějakou pěknou řeku.

 

Petra Kvapilová