TJ CANU - KAJAK Česká Skalice, z.s.

    Nadšenci a dobrovolníci, kteří se zabývali vodním slalomem, výrobou závodních lodí, pořádání vodní turistiky s dětmi, založili sportovní oddíl již v roce 1988. V té době organizace spadala pod ČSTV.

    V lednu 1993 vznikla organizace pod názvem CANU - KAJAK Česká Skalice, která byla založena na základě dohody s 8. přístavem vodních skautů Česká Skalice, pod jehož hlavičkou a ve shodě s Českým svazem kanoistiky se část jeho členů věnovala soutěžím a závodní činnosti. Vzhledem k lepšímu využití finančních prostředků bylo s vedením vodních skautů dohodnuto oddělení základní činnosti Junáka od činnosti závodní.

    V současné době nad závodní činností převládá stále více vodní turistika a v nemalé míře se naše činnost zaměřuje na seznamování dětí s vodou z pohledu "osedlané lodě," neboť nejhezčí pohled na svět není jen z koňského sedla, ale i z toho lodního.

    TJ CANU - KAJAK Česká Skalice, z.s. je registrovaným členem

Českého svazu kanoistů - sekce kanoistiky na divokých vodách.