Členská schůze

14.10.2011 00:00

Dne 4.11. 2011 v 18:30 v hotelu Holzbecher ve Zlíči se bude konat členská schůze TJ CANU KAJAK.

Program:   1) zpráva o činnosti závodní a turistické sekce oddílu, zpráva o půjčování lodí,
                    zpráva o údržbě loděnice, sečení okolí a údržba lodí

                 2) zpráva o hospodaření oddílu za r. 2011, zpráva z ČSTV o financování, dotace

                 3) návrh činnosti v r. 2012

                 4) aktualizace seznamu členů a přijetí nových členů

                 5) diskuze

 

Pozváni k účasti: Členové dle seznamu z r. 2011

Noví zájemci nechť jsou přivedeni Vámi!

 

Za členy výboru

K. Šestáková, R. Ivan