Pozvánka na členskou schůzi

07.12.2017 20:14

Členská schůze TJ Canu - Kajak Česká Skalice se bude konat v sobotu 13. ledna 2018 od 18 hodin v hotelu Holzbecher ve Zlíči!

 

Zároveň bych si Vám dovolil připomenout, že bude vybírán členský příspěvek na rok 2018 pro členy oddílu starší 15-ti let ve výši 100,- Kč.

Příspěvek však též můžete zaslat i bezhotovostně na účet oddílu – 164031233/0300 Jako variabilní symbol uveďte prosím

své registrační číslo (rgc) ČSK DV.

V případě platby za více osob uveďte ostatní čísla do zprávy pro příjemce.

Splatnost příspěvku je do 28. února 2018.