Splouvání jezů v majetku státu, ke kterým má právo hospodařit Povodí Labe, státní podnik

01.06.2016 14:19

Vzhledem k nadcházející vodácké sezóně a množícím se žádostem o souhlas se splouváním jezů zveřejňujeme seznam jezů, u nichž souhlasíme se splouváním a jezů, u kterých souhlasíme se splouváním za splnění uvedených podmínek. Se splouváním jezů a stupňů neuvedených v příloze státní podnik Povodí Labe nesouhlasí.

 

Příloha:

Souhlas_jezy.pdf