Ceník 2020

 

TJ CANU – KAJAK Česká Skalice, z.s.

Zlíč 74, 552 03 Česká Skalice

IČ: 48649333

zápis ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu

v Hradci Králové, oddíl L, vložka 1741

 

+420 732257851

canu-kajak@seznam.cz

www.canu-kajak.cz

 

 

Ceník půjčovného

 

  • Ceny se rozumějí za každý i jen započatý kalendářní den, není-li dohodnuto jinak
  • Ceny jsou smluvní a je možno je v určitých případech stanovit individuálně
  • Přivezení či odvezení lodí v současné době nezajišťujeme.

 

Turistická loď (loď, 2x pádlo, barel)

200,- Kč/den

Sportovní loď

100,- Kč/den

Pádlo

30,- Kč/den

Vesta

30,- Kč/den

Barel

30,- Kč/den

Přídavná sedačka

30,- Kč/den

Helma

30,- Kč/den

Házecí pytlík

30,- Kč/den

 

 

 

Ceník při znehodnocení nebo ztrátě vybavení

 

Přepravník lodí

40.000,- Kč

Turistická loď plastová

19.000,- Kč

Sportovní loď 9.000,- Kč

Pádlo

650,- Kč

Vesta

600,- Kč

Barel

500,- Kč

Přídavná sedačka

200,- Kč

Házecí pytlík

800,- Kč

Helma

500,- Kč

Houba

30,- Kč

 

 

Cena opravy poškození lodě

  • Konečnou cenu za opravu lodě určí pronajímatel a je stanovena dle náročnosti opravy lodě smluvním opravcem

 

 

Tento ceník nabývá účinnosti dne 1. ledna 2020.