Půjčovní řád

 1. Provozovatelem půjčovny (dále jen „pronajímatel“) je TJ CANU – KAJAK Česká Skalice, z.s., Zlíč 74, 55203 Česká Skalice, IČ 48649333, zápis ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl L, vložka 1741.
 2. Sportovní potřeby a vybavení (dále jen „vybavení“) se půjčují osobám starším 18-ti let (dále jen „nájemce“) na základě předložení dvou průkazů totožnosti (občanský průkaz, řidičský průkaz, cestovní pas, zbrojní pas) a sepsání Smlouvy o pronájmu sportovních potřeb a vybavení (dále jen „smlouvy“) mezi pronajímatelem a nájemcem.
 3. Pronajímatel může odmítnout půjčit vybavení nájemci bez udání důvodů.
 4. Vybavení se půjčuje na dobu dohodnutou s nájemcem.
 5. Rezervaci vybavení je možné provést osobně, telefonicky nebo elektronicky.
 6. Na rezervované vybavení se vybírá záloha ve výši 50% ceny půjčovného. Zbytek částky, včetně ostatních poplatků se vybírá při převzetí vybavení.
 7. Pokud nájemce neodevzdá vybavení v dohodnutém termínu, zaplatí půjčovné za každý další i jen započatý den zvýšené o penále 100% ceny půjčovného.
 8. Za vybavení, které bylo vráceno z jakýchkoliv důvodů dříve, než je stanoveno ve smlouvě, se vrací 50% ceny půjčovného za nevyužité dny.
 9. Nebylo-li vybavení odebráno v dohodnutém termínu, bude půjčovné za nevyužité dny účtováno ve výši 50% ceny půjčovného.
 10. Nájemce bere na vědomí, že je oprávněn použít vypůjčené vybavení pouze pro vlastní potřebu a že půjčování tohoto vybavení třetím stranám je zakázáno.
 11. Při převzetí vybavení z půjčovny je nájemce povinen přesvědčit se o stavu vypůjčeného vybavení. Případné závady se uvedou ve smlouvě.
 12. Nájemce ručí za vypůjčené vybavení a za jeho stav. Při používání je nájemce povinen s vybavením zacházet s největší opatrností.
 13. V případě poškození vybavení je nájemce povinen nahradit pronajímateli náklady na opravu stanovené pronajímatelem.
 14. V případě znehodnocení nebo ztráty vybavení je nájemce povinen zaplatit toto vybavení v plné výši dle ceníku pronajímatele. Vybavení není pojištěno.
 15. Storno podmínky: více než 30 dní před termínem výpůjčky se vrací celá částka zálohy, 11 – 30 dní před termínem výpůjčky se vrací 50% částky zálohy, 10 a méně dní před termínem výpůjčky se záloha nevrací.
 16. Pronajímatel může v případě nesjízdnosti řeky od smlouvy odstoupit. Nájemci bude záloha vrácena v plné výši.

Tento půjčovní řád nabývá účinnosti dne 1. února 2016.